Peltolan metalli tuotanto

Toiminnan vastuullisuus

Peltolan Metalli noudattaa toiminnassaan lakeja ja viranomaismääräyksiä.

Maalien ja liuottimien käyttö ja varastointi tapahtuu kemikaalilain puitteissa. Noudatamme kunnallisia jätehuoltomääräyksiä, syntyvä jäte lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisesti eteenpäin kierrätykseen tai tuhottavaksi. Yrityksellä on ympäristötoimintasuunnitelma, johon on kirjattu toiminnassa syntyvän jätteen käsittely.

Yrityksen toiminta on aikanaan määritelty luvanvaraiseksi, siitä johtuen Kouvolan kaupungin ympäristötarkastaja suorittaa tarkastuksen kolmen vuoden välein. Viimeisin tarkastus on tehty 19.12.2019.

”Vanhojen hallien” öljylämmitysjärjestelmä korvattiin jo vuonna 2013 ympäristöystävällisellä maalämmöllä.

Peltolan Metallin lakisääteisen työterveyshuollon hoitaa Pihlajalinna Oy.