Toimintatapamme ja toiminnan vastuullisuus

Peltolan Metalli noudattaa toiminnassaan lakeja ja viranomaismääräyksiä.

Vastuullista toimintaa

Peltolan Metalli noudattaa toiminnassaan lakeja ja viranomaismääräyksiä.

Maalien ja liuottimien käyttö ja varastointi tapahtuu kemikaalilain puitteissa. Noudatamme kunnallisia jätehuoltomääräyksiä, syntyvä jäte lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisesti eteenpäin kierrätykseen tai tuhottavaksi. Yrityksellä on ympäristötoimintasuunnitelma, johon on kirjattu toiminnassa syntyvän jätteen käsittely.

Tuotantotiloista puolet lämmitetään ympäristöystävällisellä maalämmöllä, maalaamon haastavaan lämmöntarpeeseen haetaan myös uutta vaihtoehtoa öljyn tilalle. Peltolan Metallin hankkima sähkö on alkuperämerkittyä 100% hiilidioksidivapaata energiaa.

Peltolan Metallin lakisääteisen työterveyshuollon hoitaa Pihlajalinna Oy.

Energiatehokkuussopimus

Peltolan Metalli on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on valtion ja elinkeinoelämän välinen sopimus energian tehokkaasta käytöstä vuosina 2017-2025. Sopimuksessa sitoudutaan energian käytön tehostamiseen sekä säästöön.

Toimenpiteet:
Investointi paineilman tuotantoon syksy -22.
Energian säästö n. 75 MWh / vuosi.

Investointi energiatehokkaaseen LED-valaistukseen syksy -23.
Energian säästö noin 100 MWh / vuosi.